Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu jest: I Love sweet Weronika Stachowiak, ul. Starego Dębu 8/3, 03-082 Warszawa, NIP: 524-272- 36-09, REGON: 368233727, adres e-mail: info@ilovesweeet.pl
2. Pod adresem ilovesweet.pl sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. I Love sweet zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Kontakt ze sklepem ilovesweet.pl/sklep jest możliwy za pośrednictwem e-mail: info@ilovesweet.pl w godzinach 11-20 od poniedziałku do piątku.
5. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować poprzez adres e-mail: info@ilovesweet.pl
6.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest założenie zamówienia poprzez stronę ilovesweet.pl
2.Zamówienia można składać poprzez Internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.
3.Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie wymaganych informacji. Niepoprawnie wypełniony formularz zamówienia nie zostanie przyjęty do realizacji.
4.Treść strony internetowej Sklepu , nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składający zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link KUPIJĘ i PŁACĘ na stronieilovesweet.pl/sklep

CZAS I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Produkty są przesyłane za pomocą firmy kurierskiej.
2. Wysyłka towaru odbywa się w terminie 7 dni licząc od momentu otrzymania pełnej
wpłaty należności.
3. Zamówiony towar staje się własnością Kupującego w chwili nadania wysyłki.
4. I Love sweet nie ponosi odpowiedzialności za warunki przechowywania paczki przez firmę kurierską.

CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i podane są w walucie Zloty Polski (PLN).
2.W momencie opłacenia zamówienia Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje fakturę elektroniczną.        

3. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w Sklepie nie jest ofertą partnerów.
4. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Koszt dostawy zamówionego towaru określany jest w momencie złożenia zamówienia przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi jej Kupujący.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia np. cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany te nie będą dotyczyły zamówień przyjętych do realizacji.
7. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
Płatność szybkim przelewem internetowym (Przelewy24)
Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku: Raiffeisen Polbank : 55175000120000000040032177
Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru i wysyłki. W tytule przelewu musi znajdować się nr zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy.

REKLAMACJA
1. Produkt, mimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania może ze względu na rodzaj dostawy ulec ułamaniu, bądź w momencie wysokiej temperatury topnieć. Prosimy wziąć to pod uwagę w momencie składania zamówienia, oczywiście nie obniża to wartości produktu oraz smaku.
2. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy paczka  nie jest naruszona (w sposób wpływający na towar), nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona,  a towar uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru oraz sporządzić protokół reklamacyjny z firmą przewozową w obecności kuriera (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w
zakresie szkód w transporcie).
3. Sklep odpowiada wobec kupującego jeżeli towar jest niezgodny z umową a niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru oraz w przypadku reklamacji towaru Klient powinien odesłać go do Sklepu wraz z opisem niezgodność.
4. Sklep w terminie 14dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
4. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez firmę I love sweet Weronika Stachowiak wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich
przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu.
2. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ilovesweet.pl
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.
4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki.
5. I love sweet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. 

 

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Zgodnie z powyższym informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma I Love sweet Weronika Stachowiak ul. Starego Dębu 8/3, 03-082 Warszawa NIP: 524-272-36-09 

error: Content is protected !!
0

Your Cart